Indesign kursus i Aarhus - grundkursus hvor du undervises af specialist i Indesign

Adobe InDesign kursus:
Grundkursus inkl. Photoshop-modul
(2 dage)

Intensivt kursus i InDesign inkl. Photoshop-modul. Små hold for begyndere og let øvede. Du bliver fortrolig med at arbejde i InDesign, så du selv kan opsætte annoncer, nyhedsbreve, produktdatablade, mindre brochurer og lignende.

Adobe InDesign-kursus i Aarhus - 2-dags kursus

  • Datoer følger for 2020

Om InDesign-kurset:

SimonZen tilbyder dette grundlæggende kursus, hvor du lærer at anvende Adobe InDesign. Kurset henvender sig til dig, der er begynder eller har begrænset erfaring med InDesign. På kurset vil du også få kendskab til billedbehandling i Photoshop.

Du bliver undervist i InDesign på din egen computer af en meget kompetent instruktør med mere end 35 års erfaring inden for kommunikation og grafisk design.

InDesign-kurset vil give dig indsigt i gode arbejdsrutiner og gøre dig fortrolig med at kunne opsætte fx annoncer, nyhedsbreve, mindre brochurer og lignende publikationer fra start til klargøring af trykklare pdf’er til trykkeriet. Derudover vil du få kendskab til Photoshop, så du selv kan behandle billeder til tryk.

ANTAL DELTAGERE:

Der er plads til 4 kursister pr. kursus.

MATERIALER:

Medbring egen computer.

KURSUSDAGEN/TIDSPUNKT:

Kurset afholdes over to dage i tidsrummet kl. 09:00-15:30. Undervisningen er opbygget i moduler á 45-50 minutter med en kort pause mellem hvert undervisningsmodul. Omkring kl. 12 vil vi holde en frokostpause på en halv time.
Mødetid: kl. 8:45.

PRIS: Kr. 3.500,- pr. person (inkl. frugt og vand/kaffe/te).
Prisen er ex. moms.

KURSUSSTED: Mejlgade 16b st., 8000 Aarhus C

UNDERVISER: Peter Simonsen

KURSUSPROGRAM, DAG 1

Kl. 09:00-09:45: Introduktion til InDesign
Kort gennemgang af struktur/opbygning af mapper og filer på server/harddisk ...

Adobe InDesign:
- Skærmfladen, opsætning af arbejdsområder/indstille det personlige workspace ...
- Gennemgang af de grundlæggende funktioner, værktøjer og paneler ...

Kl. 09:50-10:35: Oprette dokumenter
Oprette dokumenter med en/flere sider (annonce, nyhedsbrev, flyer, brochure ol.)
- Indstilling af marginer, spalter, hjælpestreger ...
- Indsætte sider i et dokument ...
- Navigere mellem flere sider ...
- Mastersider i InDesign ...
- Automatisk sidenummerering ...

Kl. 10:45-11:30: Oprette simple figurer/arbejde med farver
Hjælpelinjer og linealer ...
Tegneredskaber og markeringsværktøjer ...
Skalering, rotering, ændring af figurer ...
Flytte emner, gruppering af objekter ...

Farver/oprette (Swatches/farvebibliotek) ...
CMYK, RGB og Pantone ...
Stregfarve, fyldfarve og farveforløb ...

Kl. 11:30-12:00: Frokost

Kl. 12:05-13:05: Arbejde med tekst og typografi
Oprette dokument
- Indstilling af marginer, spalter, hjælpestreger ...
- Oprettelse/placering af tekstfelter, indtastning af tekster ...
- Manuel tekstformatering (punktstørrelser, brødtekst, rubrik, overskrift ...)
- Tekst alignment (venstrestillet, centreret, højrestillet ...)
- Import af tekster fra fx Word ...
- Figursats (tekstombrydning) ...
- Arbejde med afsnits- og tegnformater (formatering af tekster) ...

Kl. 13:15-14:25: Arbejde med tekst og billeder
Oprette dokument
- Indstilling af marginer, spalter, hjælpestreger ...
- Oprettelse/placering af tekstfelter, indsætte tekster, formatering af tekster ...
- Oprette billedfelter, indsætte billeder ...
- Beskæring af billeder (zoom)
- Figursats (tekstombrydning)
- Billedkvalitet (introduktion til Adobe Photoshop)

Kl. 14:30-15:00: Pdf-konstruktion – klargøre dokumenter til korrektur, print og tryk
- Udarbejdelse af pdf’er til korrektur ...
- Udarbejdelse af pdf’er til print ...
- Udarbejdelse af pdf’er til tryk ...

Package:
Samle InDesign-dokumentet med tilhørende filer til fx arkivering/overlevering til andre ...

Kl. 15:00-15:30: Evaluering og spørgsmål

KURSUSPROGRAM, DAG 2

Kl. 09:00-10:30: Introduktion til Adobe Photoshop
Gennemgang af basis brugerflade ...
- Brug af pixels vs millimeter
- RGB vs CMYK
- Filformater: Brug af GIF, JPG, TIFF, PSD ...
- Ændre billeder i RGB-farver til CMYK-farver ...
- Justering af farver ...
- Kontrollere og ændre størrelsen/opløsningen på billeder ...
- Beskæring, klargøre billeder til Internetbrug/tryk ...

Opsummering/evaluering ...

Kl. 10:40-14:10*: InDesign – udarbejde 4-sidet brochure ...:
Forlæg: Skitse ...
Opbygge og arbejde i dokumentet:
- Sideopsætning: Indstilling af marginer, spalter, hjælpestreger ...
- Tekster: Oprettelse/placering af tekstfelter, import af tekster ...
- Formatering af tekster: Typografering, afsnits- og tegnformater, tabulering, fodlinjer ...
- Billeder og grafik: Import, placering, beskæring, skalering, tekst omløb ...
- Farver: Brug af farver (RGB/CMYK/Pantone), farvelægning, oprette farvebibliotek ...
- Pdf-konstruktion: Udarbejdelse af pdf til korrektur ...
- Korrektur: Rette tekster/udskifte billeder, ny pdf til korrektur ...
- Pdf-konstruktion: Udarbejdelse af pdf til tryk ...
- Package: Samle InDesign-dokumentet med tilhørende filer til fx arkivering/overlevering ...

Opsummering/evaluering ...

* Frokostpause omkring kl. 12:00

Kl. 14:15-15:00: Redigere/rette eksisterende brochure
Korrektur:
- Rette tekster, priser/udskifte grafik, billeder og lignende ...
- Pdf-konstruktion: Udarbejdelse af pdf til korrektur ...
- Korrektur 2: Tjek at rettelser er foretaget korrekt ...
- Pdf-konstruktion: Udarbejdelse af pdf til tryk ...

Package:
Samle InDesign-dokumentet med tilhørende filer til fx arkivering/overlevering til andre ...

Opsummering/evaluering ...

Kl. 15:00-15:30: Evaluering og spørgsmål

Peter Simonsen underviser og specialist i Adobe Indesign kurser

Kontakt Peter helt uforpligtende!
42830219
info@simonzen.com

Kurser i Indesign kursus i Aarhus